ΠΟΛ 1110/18.9.2006, Τρόπος έκδοσης απόφασης επιβολής προστίμου στην περίπτωση έκδοσης ή λήψης και καταχώρησης πλαστών κ.λπ. στοιχείων – Επανάληψη διαδικασίας επί ακύρωσης απόφασης επιβολής προστίμου λόγω μη σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης βιβλίων κ.λπ. (Αρ. Πρωτ. 1081774/638/0015)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 19/2006, Νοέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σχετικά με το θέμα και λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του ΣτΕ και την άποψη του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας, ανάλογα την περίπτωση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: I. Τρόπος έκδοσης απόφασης επιβολής προστίμου στην περίπτωση έκδοσης ή λήψης και καταχώρησης πλαστών κ.λπ. στοιχείων 1. Με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν 2523/1997 ορίζεται ότι η κάθε ανακριβής καταχώρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση (κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου), εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο της περ. γ’, θεωρείται αυτοτελής παράβαση, για την οποία εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1), ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχει αριθμητική τιμή ένα (1). 2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν 2523/1997 ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η λήψη εικονικών, καθώς και η νόθευση αυτών συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ. Στην αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 8 και 9. 3....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.