Χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα να τα εξαγοράσει στην εύλογη αξία τους (Financial Instruments Puttable at Fair Value) επιμ. Π. Βρουστούρης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 19/2006, Νοέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιμέλεια: Παναγιώτης Βρουστούρης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέλος της ARC 1. Ερωτήματα σχετικά με την ορθότητα των λογιστικών χειρισμών του ΔΛΠ 32 Ένα σημαντικό θέμα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που απασχολεί τα ΔΠΧΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) και δεν φαίνεται επί του παρόντος να βρίσκει αποδεκτή λύση, είναι η κατάταξη ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων ως στοιχείων των υποχρεώσεων ή της καθαρής θέσης. Η βασική προϋπόθεση κατά τα ΔΠΧΠ προκειμένου ένα χρηματοπιστωτικό μέσο να ενταχθεί στην καθαρή θέση του εκδότη, είναι ότι το μέσον δεν περιέχει συμβατική δέσμευση για παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου από τον εκδότη στον κάτοχο. Έτσι αν μία επιχείρηση (εκδότης), έχει συμβατικά δεσμευθεί να αγοράσει δικές της μετοχές από τον κάτοχο αυτών, έναντι μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, έχει αναλάβει υποχρέωση, ίση με την παρούσα αξία του ποσού που πρέπει να παραδώσει. Η βασική αυτή αρχή έχει εγείρει ερωτηματικά για την ορθότητά της, στις περιπτώσεις Συνεταιριστικών Τραπεζών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Συνεταιρισμών κ.λπ., όπου οι επιχειρήσεις αυτές, είναι υποχρεωμένες από το καταστατικό τους να επαναγοράζουν τις μετοχές που εκδίδουν ή να αποζημιώνουν τον κάτοχο αυτών, όποτε ζητηθεί ή με κάποιες προϋποθέσεις, στην εύλογη αξία τους. Τα χρηματοοικονομικά αυτά μέσα είναι γνωστά ως «Puttable at Fair Value». Τα ερωτήματα που τίθενται σχετικά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.