Κ. Σταϊκούρας, Υπερωρίες μισθωτών [β΄ μέρος]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 19/2006, Νοέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Υπερωρίες ΝΔ 264/1973, κατ' εξαίρεση υπερωρίες και υπερωρίες που θα γίνουν κατά την περίοδο της διευθέτησης. Οι αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η προσαύξηση της υπερωρίας ή της οφειλόμενης αποζημίωσης. Διακρίσεις μισθού και ασφαλιστικές εισφορές επί των ανωτέρω προσαυξήσεων των αποδοχών. Παραδείγματα υπολογισμού αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση. 3.2. Υπερωρία ΝΔ 264/1973. Η κατηγορία της υπερωρίας αυτής πήρε το όνομά της από την τροποποίηση (προσθήκη) του άρθρου 8 του ΝΔ 515/1970 από το άρθρο 1 του ΝΔ 264/1973, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: «Εν τέλει του άρθρου 8 του ΝΔ 515/1970 “περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών” προστίθεται 4 παράγραφος έχουσα ούτω: “4. Δι’ αποφάσεων του Υπουργού μετά γνώμην του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγήται, κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής απασχολήσεως των μισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, επί πλέον των δι’ εκάστην κατηγορίαν επιτρεπομένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α) Επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλομένη ως μη επιδεχόμενη αναβολήν, β) εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης εξυπηρετήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. Διά την κατά τα ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ημερομίσθιον των μισθωτών καταβάλλεται ηυξημένον κατά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.