Α. Τσουρουφλής, Τροποποιήσεις στον ΚΒΣ με το νέο Νόμο 3336/20.4.2005 για την «εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.10.2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανδρέας Τσουρουφλής, Δικηγόρος, Δ.Ν. “Με το άρθρο 6 του Ν 3336/2005 παρατείνεται κατά 1 έτος ο καταληκτικός χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην παροχή δικαιώματος λήψης υπηρεσιών από πελάτη με προαπαίτηση καταβολής ολόκληρης ή μέρους της αμοιβής (αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 12 του ΚΒΣ).” 1. Η νέα διάταξη Ο νέος νόμος 3336/2005, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 14.4.2005, περιέχει μόνο μία διάταξη που επιφέρει τροποποίηση του ισχύοντος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/92). Συγκεκριμένα, με το άρθρο 6 του νέου νόμου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, το οποίο αναφέρεται στην έκδοση φορολογικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών που αφορούν την παροχή δικαιώματος λήψης υπηρεσιών από πελάτη με προαπαίτηση καταβολής ολόκληρης ή μέρους της αμοιβής. Το κείμενο του νέου εδαφίου έχει ως εξής: «Εξαιρετικά, για τις κατά το ανωτέρω εδάφιο παροχές σε πελάτες στους οποίους το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών αποκτήθηκε στο έτος 2003, το τιμολόγιο για την απαιτητή αμοιβή εκδίδεται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005». Η αντίστοιχη προθεσμία που προέβλεπε το εδάφιο που αντικαθίσταται ήταν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004. Κατά συνέπεια, με τη νέα διάταξη παρατείνεται κατά 1 έτος ο καταληκτικός χρόνος έκδοσης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.