Α. Φλώρος, Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αριστείδης Γ. Φλώρος, Καθηγητής εφαρμ. λογιστικής Τ.Ε.Ι. Πειραιά “Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προορίζεται να καλύψει μελλοντική πιθανή ζημία από επισφάλειες. Το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης και μπορεί αυτό να εκπέσει από το φορολογούμενο εισόδημα υπό προϋποθέσεις.” 1. Εκπτώσεις από το ακαθάριστο εισόδημα Για τον προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των επιχειρήσεων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και οι προβλέψεις για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων κατά πελατών (άρθρο 31 παρ. 1 περ. θ΄ Ν 2238/1994). Το ποσό των προβλέψεων εμφανίζεται κατά τη σύνταξη της απογραφής ως συστατικό υποτίμησης του ενεργητικού και ειδικότερα των απαιτήσεων κατά πελατών που ασκούν επιτήδευμα ή πελατών ιδιωτών στους οποίους πωλούνται, με πίστωση, είδη χαρακτηριζόμενα ως διαρκή καταναλωτικά αγαθά. 2. Πρόβλεψη Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ποσό της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων χρήσης το οποίο προορίζεται να καλύψει μελλοντική πιθανή, και όχι βεβαία, ζημία από τη μη είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων πελατών. 3. Έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η πρόβλεψη Το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται σε ποσοστό (0,5%) επί της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας (εσωτερικού-εξωτερικού) μετά την αφαίρεση των επιστροφών ή εκπτώσεων που προκύπτουν από τα βιβλία. Τα ποσά του ΦΠΑ με τα οποία επιβαρύνονται οι πωλήσεις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.