ΔΕφΘεσ 797/2005 Κατασκευές - 'Εκπτωση ΦΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ως αγαθά επένδυσης, για τα οποία υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α., θεωρούνται και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση, έχει όμως βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης τη χρήση του ακινήτου για χρονικό διάστημα εννέα ετών, προϋπόθεση που πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών. Ιστορικό Για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού της, Ανώνυμη Εταιρία μίσθωσε για ένα έτος ακίνητο, το οποίο και αγόρασε. Με αίτησή της στην ΔΟΥ, ζήτησε να της επιστραφεί ποσό, ως πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α., που προερχόταν από την καταβολή Φ.Π.Α. για επενδυτικά αγαθά και ειδικότερα για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού επί του ακινήτου. Μετά από σχετικό ερώτημα της εταιρίας προς τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, ο έλεγχος δεν αναγνώρισε δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής Φ.Π.Α., που επιβάρυνε τις δαπάνες ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, που πραγματοποιήθηκαν στο μισθωμένο από αυτήν αγροτεμάχιο, με την αιτιολογία ότι κατά το διάστημα που χρησιμοποίησε τα αγαθά επένδυσης, το παραπάνω ακίνητο δεν ανήκε κατά κυριότητα στην εφεσίβλητη, ούτε είχε τη χρήση του με οποιαδήποτε έννομη σχέση για διάστημα τουλάχιστον εννέα ετών. Κατ΄ ακολουθία, ο προϊστάμενος εξέδωσε προσωρινή πράξη προσδιορισμού Φ.Π.Α., με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.