ΔΠρΑθ 786/2004 Φορολογικό Ποινολόγιο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα απαγορευτικά μέτρα προς διασφάλιση του Φ.Π.Α. που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Ν 2523/1997 έχουν τόσο κυρωτικό όσο και ασφαλιστικό, προσωρινό και συντηρητικό χαρακτήρα (άρθρα 14 – 20 του Ν 2523/1997). Ιστορικό Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων γνωστοποίησε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο ότι από έλεγχο που έγινε στην εταιρεία του προέκυψε ότι για τη χρήση 1995 δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο ποσό Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που το ύψος του υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 14 του Ν 2523/1997. Με βάση τα παραπάνω η εν λόγω αρχή επέβαλε στον προσφεύγοντα τα απαγορευτικά μέτρα που προβλέπονται από την παραπάνω διάταξη. Κατά της πράξεως αυτής ο προσφεύγων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν 2523/1997, υπέβαλε αίτηση θεραπείας ζητώντας την ολική άρση των παραπάνω απαγορευτικών μέτρων σε βάρος του. Ο Υπουργός με απόφασή του απέρριψε την εν λόγω αίτηση, ήδη δε ο προσφεύγων ζητεί την ακύρωση αυτής και την άρση των μέτρων ΦΠΑ. Ισχυρίζεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι τασσόμενες από τις παρ. 1-4 (σε συνδυασμό με την παρ. 6) του άρθρου 20 του Ν 2523/1997 προϋποθέσεις για τη λήψη σε βάρος του των μέτρων αυτών, αφού ουδεμία σχέση είχε με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.