ΑΠ 876/2004 Αποζημίωση απόλυσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η απόλυση είναι έγκυρη όταν γίνεται εγγράφως και καταβάλλεται η οφειλόμενη αποζημίωση από τον εργοδότη. Ο εργοδότης, επί αρνήσεως του μισθωτού να εισπράξει την αποζημίωση απόλυσης, οφείλει να προβεί εντός ευλόγου χρόνου σε δημόσια κατάθεσή της στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ιστορικό Η εργοδότρια επιχείρηση-ομόρρυθμη εταιρία απέλυσε εργαζόμενό της με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ο απολυόμενος αρνήθηκε να υπογράψει την, παραδοθείσα από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, απόδειξη παραλαβής του εγγράφου της απόλυσης και να εισπράξει την προσφερθείσα αποζημίωση. Η επιχείρηση κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την αποζημίωση και ο απολυθείς προσήλθε στα γραφεία της και παρέλαβε το σχετικό γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης, προκειμένου να την εισπράξει. Απόφαση […] Κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν 3198/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν 2556/1997, η καταγγελία της εργασιακής σχέσεως θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλομένη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυομένου στο τηρούμενο για το ΙΚΑ μισθολόγιο ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η καταγγελία της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου είναι τυπική δικαιοπραξία, αφού αυτή επί ποινή ακυρότητας πρέπει να γίνει εγγράφως, δηλαδή η δήλωση βουλήσεως του εργοδότη περί καταγγελίας της εργασιακής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.