ΑΠ Ολ 5/2004 Θητεία Δ.Σ. ΑΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας λήγει μόλις παρέλθει ο ορισθείς χρόνος. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη παράτασης στο καταστατικό ή σε απόφαση της γενικής συνέλευσης, η θητεία δεν παρατείνεται. Ιστορικό Η ανώνυμη εταιρία στερείται διοίκησης καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που έχει λήξει η θητεία του προηγούμενου διοικητικού της συμβουλίου, εωσότου διοριστεί προσωρινή διοίκηση με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου. Δεν επιδίδονται έγκυρα προς την οφειλέτρια ανώνυμη εταιρία διαταγές πληρωμής που ενσωματώνουν τις απαιτήσεις κατ' αυτής, αν εγχειρίζονται σε πρόσωπο που δεν έχει, κατά τον χρόνο της επίδοσης, την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου. Απόφαση […] Κατά τις διατάξεις των άρθρων 2, 18 παρ. 1 και 2 και 34 παρ. 1 στοιχ. β΄ και 2 στοιχ. β΄ του Ν 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», η ανώνυμη εταιρία, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό της εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, εκτός από το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται κατά την ίδρυση της με το καταστατικό και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την πρώτη από την ίδρυση τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Κατά δε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του πιο πάνω νόμου, όπως η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.