ΑΠ Ολ 18/2004 Ακάλυπτη επιταγή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο εκδότης ακάλυπτης επιταγής υπέχει αδικοπρακτική ευθύνη μόνο έναντι του κομιστή και όχι έναντι του εξ αναγωγής υποχρέου. Ιστορικό Όργανα της ανώνυμης εταιρίας Ν εξέδωσαν σε διαταγή του Χ. επιταγή με πληρώτρια την τράπεζα Π. από λογαριασμό της ανωτέρω εταιρίας. Ο Χ. μεταβίβασε την επιταγή με οπισθογράφηση και λόγω ενεχύρου προς την τράπεζα Ε., η οποία εμφάνισε την επιταγή στην πληρώτρια τράπεζα Π., αλλά δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως διαθεσίμων κεφαλαίων στον λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας. Ο Χ., ο οποίος κατέβαλε το ποσό της επιταγής στην κομίστρια τράπεζα και ανέλαβε την επιταγή, δεν δικαιούται ως εξ αναγωγής δικαιούχος από την επιταγή, κατόπιν ικανοποίησης του τελευταίου κομιστή, αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη από την αδικοπραξία της έκδοσης της ακάλυπτης επιταγής. Απόφαση […] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 297-299, 914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η αξίωση αποζημιώσεως για περιουσιακή ή ηθική βλάβη από αδικοπραξία προϋποθέτει πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια (causa adaequata) μεταξύ ζημιογόνου γεγονότος και ζημίας, που υπάρχει όταν το επιζήμιο γεγονός, κατά το χρόνο και με τους όρους που έλαβε χώρα, ήταν ικανό κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων και χωρίς την μεσολάβηση άλλου περιστατικού, να επιφέρει τη βλάβη που έγινε. […] Συνεπώς και εκείνος που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.