ΕφΑθ 7119/2004 Άκυρη απόφαση Γ.Σ. ΑΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Είναι άκυρη η απόφαση γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος ψήφου εκ μέρους του πλειοψηφούντος μετόχου, η οποία κατάχρηση στηρίζεται σε παράβαση εξωεταιρικής συμφωνίας μετόχων. Ιστορικό Με πρωτοβουλία της πλειοψηφούσας μετόχου ανώνυμης εταιρίας και ενώ είχε εκλεγεί επτά μήνες πριν διοικητικό συμβούλιο με πενταετή θητεία, το οποίο λειτουργούσε κανονικά, συγκλήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Το νέο διοικητικό συμβούλιο, που εξελέγη, χορήγησε αποφασιστική αρμοδιότητα σε τρεις, αντί του προβλεπόμενου ενός, διευθύνοντες συμβούλους και μάλιστα και σε πρόσωπο μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κατά παράβαση του καταστατικού. Η πλειοψηφούσα μέτοχος, με τη σχετική της πρωτοβουλία, είχε ως στόχο να αποδυναμώσει τις εξουσίες και ουσιαστικά να παύσει την ως τότε υπάρχουσα μοναδική και κυρίαρχη διευθύνουσα σύμβουλο κατά παραβίαση έγκυρης εξωεταιρικής συμφωνίας των μετόχων. Συνεπώς, η ως άνω απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι άκυρη ως καταχρηστική. Απόφαση [...] Κατ’ άρθρο 35α παρ. 1 Ν 2190/1920, οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως ανώνυμης εταιρίας είναι άκυρες και όταν λήφθηκαν κατά παράβαση των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή διά του περιεχομένου τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού, που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρίας. Από τη διαπίστωση της εν λόγω διατάξεως συνάγεται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.