ΕφΑθ 69/2004 Αφανής εταιρεία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ποιες είναι οι εσωτερικές σχέσεις εμφανούς-αφανούς εταίρου. Ιστορικό Αφανής εταιρία αορίστου χρόνου με αντικείμενο τη λειτουργία γυμναστηρίου λύθηκε με πρωτοβουλία της αφανούς εταίρου, η οποία μπορεί να επιδιώξει την επιστροφή της εισφοράς της. Σε διαταγή της αφανούς εταίρου, ο εμφανής εταίρος εξέδωσε μεταχρονολογημένη επιταγή, βάσει της οποίας εκδόθηκε διαταγή πληρωμής. Στην κατ’ αυτής ανακοπή του ο εμφανής εταίρος ισχυρίζεται ότι το ποσό της επιταγής αντιστοιχούσε στο ποσό της εισφοράς της αφανούς εταίρου στην εταιρία, ενώ αυτή δεν δικαιούνταν την επιστροφή της εισφοράς της, καθ’ όσον η λειτουργία του γυμναστηρίου παρουσίασε μόνο ζημίες. Η ανακοπή είναι αόριστη, διότι δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στην αξία του ενεργητικού ούτε και αναλυτική παράθεση του παθητικού της εταιρίας, ενώ δεν μπορεί να θεραπεύσει την ως άνω αοριστία η παράθεση μόνο των εξόδων της εταιρίας. Απόφαση […] Αφανής εταιρία είναι η σύμβαση προσωπικής εταιρίας, οι πράξεις εκπλήρωσης του σκοπού της οποίας δεν γίνονται στο όνομα όλων των εταίρων ως συνδικαιούχων ή συνοφειλετών. Αυτή δεν έχει νομική προσωπικότητα ούτε εταιρική περιουσία. Είναι εταιρία εσωτερική υπό την έννοια, ότι δεν υπάρχει λειτουργία της εταιρίας προς τα έξω, δηλαδή ο εμφανής εταίρος δεν αναπτύσσει δραστηριότητα επ' ονόματι της εταιρίας ως αυτοτελούς οντότητας ή των εταίρων, αλλά ενεργεί για την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.