Υπόδειγμα Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας (Επιμ. Γ. Σωτηρόπουλος)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Υπόδειγμα Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας* Το παρόν σχέδιο καταστατικού εμπεριέχει το ελάχιστο περιεχόμενο, που θα πρέπει να έχει το καταστατικό μιας («κοινής», δηλ. μη υπαγόμενης σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς) Α.Ε. για να εγκριθεί από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1861/1993 ΕΕμπΔ 1993,418) αρκεί το καταστατικό να περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα, που απαιτούνται για την εξατομίκευση της εταιρίας, δηλ. στοιχεία για την επωνυμία, το σκοπό, την έδρα, τη διάρκεια, το ύψος και την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό μετοχών και τον αριθμό των μελών του Δ.Σ., εφόσον για τα λοιπά θέματα γίνεται παραπομπή στο ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως κάθε φορά ισχύει. Το παρόν σχέδιο συμπεριλαμβάνει –εκτός από το «τυπικό» του συμβολαιογραφικού εγγράφου– και ορισμένα άλλα (μη ανήκοντα στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού) στοιχεία, τα οποία ενδείκνυται να συμπεριλαμβάνονται στο καταστατικό για λόγους λειτουργικότητας, όπως τα μέλη του πρώτου ΔΣ και τα στοιχεία των ελεγκτών της πρώτης χρήσης, καθώς και πρόβλεψη για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του ΔΣ σε μέλη ή μη μέλη του. Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος ΑΡΙΘΜΟΣ …… ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ ……… Στ.. …………, σήμερα, την ………… του μηνός ………… του έτους ……… (200…), ημέρα ………… και στο εδώ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.