Τακτική Γενική Συνέλευση Ανωνύμων Εταιριών και υποχρεώσεις προς την Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (Ι. Πετροδασκαλάκης)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ιωάννης Πετροδασκαλάκης, τ. Διευθυντής Ανωνύμων Εταιριών Νομαρχίας Αθηνών Ενόψει της περιόδου σύγκλησης των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εταιριών, το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εταιρίας, ως το αρμόδιο Όργανο, οφείλει να μεριμνήσει και να επιμεληθεί ώστε να τηρηθούν όλες εκείνες οι διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η έγκυρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η νόμιμη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, προκειμένου να ασκηθεί η προβλεπόμενη εποπτεία της Δημόσιας Αρχής, θα πρέπει να μεριμνήσει για την υποβολή των σχετικών στοιχείων στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση χαρακτηρίζεται τακτική γιατί συνέρχεται μία φόρα το χρόνο και σε διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (άρθρο 25 Ν.2190/20), προκειμένου να τεθούν στην έγκριση των μετόχων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και τέλος η εκλογή των ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (ορκωτών ή μη). Πέρα των θεμάτων αυτών που υποχρεωτικά καλείται να αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη, για τα οποία δύναται να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση του Διοι-κητικού συμβουλίου, ύστερα από σχετική απόφασή του, η οποία περιλαμβάνει με σαφήνεια τα στοιχεία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.