ΔΠρΑθ 15536/2004 Φορολογικό Ποινολόγιο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στο μέτρο που οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Ν 2992/2002 έχουν αναδρομική ισχύ, καταλαμβάνουν, δηλαδή, και παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί πριν από το χρόνο έναρξής τους (20.03.2002), αντίκεινται προς την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος και, συνεπώς, είναι ανίσχυρες ως αντισυνταγματικές (άρθρο 14 του Ν 2523/1997). Ιστορικό Σύμφωνα με ειδικές εκθέσεις ελέγχου ΔΟΥ, ο προσφεύγων πολιτικός μηχανικός-εργολήπτης δημοσίων έργων έλαβε κατά το διαχειριστικό έτος 1999 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 166.339.432 δραχμών. Η πρώτη Κοινοπραξία, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο προσφεύγων, έλαβε κατά το ίδιο διαχειριστικό έτος εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 71.288.200 δραχμών και η δεύτερη, εκπρόσωπος της οποίας είναι επίσης ο προσφεύγων, έλαβε κατά το ίδιο διαχειριστικό έτος εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 54.257.000 δραχμών. Κατ' επίκληση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν 2992/2002, βάσει πράξεων του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, λήφθησαν σε βάρος του προσφεύγοντος τόσο ατομικά όσο και ως εκπροσώπου των παραπάνω κοινοπραξιών τα μέτρα του άρθρου 14 του Ν 2523/1997. Κατά των πράξεων αυτών ο προσφεύγων άσκησε ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών αίτηση [ειδική διοικητική προσφυγή], επί της οποίας ο τελευταίος σιώπησε, καθώς παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη δεκαπενθήμερη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.