Συλλογική Σύμβαση εργασίας της 28.12.2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνολόγων τροφίμων - τεχνολόγων διατροφής - αποφοίτων σχολών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης που απασχολούνται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ΠΚ 15/3.2.2005)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τεχνολόγοι τροφίμων-τεχνολόγοι διατροφής αμφότερων των φύλων, απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (για την Ελλάδα ΣΤEΤPOΔ ΤΕΙ Αθηνών και ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης). που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποιήσεως εμπορίας ή μεταποιήσεως τροφίμων όλης της χώρας. Άρθρο 2 Αποδοχές Οι βασικοί μηναίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2003, αυξάνονται από 1.1.2004 κατά ποσοστό 4% και από 1.9.2004 κατά ποσοστό 2,5%. Στη συνέχεια οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.E. όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2004 αυξάνονται από 1.1.2005 κατά ποσοστό 3% από 1.9.2005 κατά ποσοστό 3% και καθορίζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. α) Σαν υπηρεσία νοείται η άσκηση επαγγέλματος του τεχνολόγου τροφίμων – διατροφής σε οποιοδήποτε εργοδότη φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη (Σ.Σ.E. 30.1.1997). β) Αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας του πτυχιούχου τεχνολόγου τροφίμων - διατροφής και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας, εφόσον αποδεδειγμένα διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά με το επάγγελμα του τεχνολόγου τροφίμων - διατροφής (ΣΣΕ 30.1.1997) γ) Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (MASTERS ή P.H.D. ή άλλων ισοτίμων ανεγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού) αναγνωρίζεται για το θέμα της αμοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο ή τριών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.