Β. Αντιμετώπιση επιχορήγησης παγίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 122/2016, Ιανουάριος 2016

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Β. Αντιμετώπιση επιχορήγησης παγίου Ανώνυμη Εταιρεία μέσα στο 2015 έχει λάβει ως επιχορήγηση ποσό 80.000,00 ευρώ μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στο Μέτρο 312 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ) του ΄Αξονα 3 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων». Το επενδυτικό σχέδιο αφορούσε επέκταση (κτιριακές εγκαταστάσεις) και εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής (αγορά μηχανημάτων). Πώς θα καταχωριστεί το ποσό της επένδυσης στα βιβλία της εταιρείας και με ποιο τρόπο θα φορολογηθεί; Απάντηση: Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 23 του νόμου για τα ΕΛΠ, «Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε». Συνεπώς, εφόσον η επιχορήγηση της εν λόγω περίπτωσης, αφορά την αγορά μηχανημάτων και την κατασκευή κτιρίων, δηλαδή πάγια περιουσιακά στοιχεία, η λογιστική αντιμετώπιση που ακολουθείται είναι η εξής: Χρέωση του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.