Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 131/2016, Νοέμβριος 2016

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Ακίνητα

- απαλλαγή από ειδικό φόρο - Εταιρεία με έδρα Κράτος του ΕΟΧ (ΓνωμΝΣΚ 250/2016), σελ. 1015

- διενέργεια αποσβέσεων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 999

- επιλογή εταιρικού σχήματος για αξιοποίηση ακινήτων με το καθεστώς βραχυχρόνιων μισθώσεων (΄Αρθρο Δ. Δημητριάδης), σελ. 954

Ανώνυμη εταιρεία

- γενική συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1000

- δικαίωμα αντιρρήσεων σε υπέρογκη αμοιβή μέλους ΔΣ (΄Αρθρο Α. Σπυρίδωνος), σελ. 958

Αστική ευθύνη

- ορκωτών ελεγκτών έναντι του εντολέα τους και τρίτων (΄Αρθρο Ε. Χριστιανοπούλου), σελ. 945

Επιδόματα

- Χριστουγέννων (΄Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 970

Εργοδότης

- σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΑΠ 259/2016), σελ. 1011

Εταιρείες

- διακοπή εργασιών (΄Αρθρο Λ. Στεφανής), σελ. 988

- επιλογή εταιρικού σχήματος για αξιοποίηση ακινήτων με το καθεστώς βραχυχρόνιων μισθώσεων (΄Αρθρο Δ. Δημητριάδης), σελ. 954

- εταιρεία με έδρα Κράτος του ΕΟΧ (ΓνωμΝΣΚ 250/2016), σελ. 1015

Καταγγελία σύμβασης εργασίας

- υπολογισμός αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας που λαμβάνει χώρα πριν από την τελεσιδικία της απόφασης περί προαγωγής (ΑΠ 248/2016), σελ. 1011

Μισθώσεις

- καθεστώς βραχυχρόνιων μισθώσεων για αξιοποίηση ακινήτων (΄Αρθρο Δ. Δημητριάδης), σελ. 954

Μισθωτοί

- επίδομα Χριστουγέννων (΄Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 970

Ορκωτοί ελεγκτές

- αστική ευθύνη έναντι του εντολέα τους και τρίτων (΄Αρθρο Ε. Χριστιανοπούλου), σελ. 945

Προαγωγή υπαλλήλου

- υπολογισμός αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας που λαμβάνει χώρα πριν από την τελεσιδικία της απόφασης περί προαγωγής (ΑΠ 248/2016), σελ. 1011

Σύμβαση διανομής

- περιορισμός ανταγωνισμού (ΕφΑθ 1583/2016), σελ. 1014

- δικαίωμα παθητικών και ενεργητικών πωλήσεων (ΕφΑθ 1583/2016), σελ. 1014

Σύμβαση εξυγίανσης

- διαδικασία (ΠΕφΑθ 2061/2016), σελ. 1014

- επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης (ΠΕφΑθ 2061/2016), σελ. 1014

Συντάξεις

- συμπλήρωση περιόδων ασφάλισης (ΣτΕ 1846/2016), σελ. 1013

Τιμολόγια

- έκδοση τιμολογίου ή τίτλου κτήσης (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1001

- οι διατάξεις για την έκδοση με τα ΕΛΠ (Εφαρμογές φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 994

Φορολογία εισοδήματος

- κρίσιμος χρόνος (ΔΕφΑθ 2128/2016), σελ. 1007

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 999

- έκδοση παραστατικών πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών (Εφαρμογές φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 994

Α. Αποφάσεις Δικαστηρίων

Φορολογία ΔΕφΑθ 2128/2016, με σχόλιο Β. Αθανασάκη 1007

Εργατικά ΑΠ 248/2016, με σχόλιο Μ.-Ι. Παπαδημητρίου, ΑΠ 259/2016 1011

Ασφαλιστικά ΣτΕ 1846/2016 1013

Εταιρικά ΠΕφΑθ 2061/2016, ΕφΑθ 1583/2016 1014

Β. Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ

ΓνωμΝΣΚ 250/2016 1015