ΠΕφΑθ 2061/2016 Τμ. 16ο[Διαδικασία εξυγίανσης - Επικύρωση συμφωνίας],

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 131/2016, Νοέμβριος 2016

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διαδικασία εξυγίανσης - Επικύρωση συμφωνίας ΠΕφΑθ 2061/2016 Τμ. 16ο Είναι δυνατό, παράλληλα με την κατάθεση της αίτησης υποβολής στη διαδικασία εξυγίανσης και πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης να συναφθεί και να υποβληθεί στο δικαστήριο για επικύρωση συμφωνία εξυγίανσης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 106 ΠτΚ. Πρόκειται για την περίπτωση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ("prevoted plan") η οποία επιτρέπει διενέργεια εμπιστευτικών διαπραγματεύσεων του οφειλέτη με τους πιστωτές του και στη συνέχεια απευθείας υποβολή της επιτευχθείσας συμφωνίας στο δικαστήριο προς επικύρωση, με κύριο αποτέλεσμα τη δέσμευση των μειοψηφούντων πιστωτών. Η αίτηση για την επικύρωση αυτής της συμφωνίας, επί ποινή απαραδέκτου, συνοδεύεται και από έκθεση του εμπειρογνώμονα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 παρ. 4 ΠτΚ, δηλαδή, εμπειρογνώμονας μπορεί να είναι πιστωτικό ίδρυμα, νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο καθώς και, σε περίπτωση οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο, πτυχιούχος ανωτάτης σχολής που είναι μέλος του ΟΕΕ και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. Η συμφωνία μπορεί να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού ή του παθητικού του οφειλέτη, μπορεί να τελεί υπό αίρεση, αναβλητική ή διαλυτική, και να προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση μη τήρησής της από τον οφειλέτη να τίθεται ως λόγος καταγγελίας της. Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.