Δ. Συναλλαγματικές διαφορές που φορολογούνται

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 138/2017, Ιούνιος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νομική οντότητα με έδρα στην Ελλάδα ανοίγει λογαριασμό δολαρίων σε τράπεζα στην Αγγλία ποσού 10.000,00 $ τον Μάρτιο του 2014. Έστω ότι η αποτίμηση εκείνη την ημέρα ήταν 1,2 $/€. Στις μεταγενέστερες αποτιμήσεις τόσο την 31/12/14 όσο και την 31/12/15 οι συναλλαγματικές διαφορές ήταν πιστωτικές. Ο λογαριασμός κλείνει στις 30/12/16 έχοντας υπόλοιπο 10.000,00$. Η ισοτιμία στις 30/12/16 είναι 1,05. Η πιστωτική συναλλαγματική διαφορά που τελικά θα φορολογηθεί το 2016 θα προέρχεται από την αρχική αναγνώριση (1,2) του Μαρτίου 2014 ή θα προέρχεται από την τελευταία αποτίμηση της 31/12/2016; Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα αποτυπώνεται σε ευρώ στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, με βάση την ισοτιμία με την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. Εν συνεχεία, τα νομισματικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται με βάση την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση (επιμέτρηση) κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, των στοιχείων σε ξένο νόμισμα με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου (λογιστικό αποτέλεσμα). Στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται επίσης και τυχόν συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την εκκαθάριση των στοιχείων σε ξένο νόμισμα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.