Ν. Γκέκας, Προβλέψεις ενδεχόμενων υποχρεώσεων και στοιχείων του ενεργητικού κατά ΔΛΠ 37

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 139/2017, Ιούλιος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νικόλαος Γκέκας,   Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄, Μέλος ΣΟΕΛ Οι εργασίες τέλους χρήσης και κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης περιλαμβάνουν και την εξέταση διενέργειας προβλέψεων. Η εξέταση διενέργειας προβλέψεων αφορά μία πολύ σημαντική υποχρέωση της εταιρείας με σκοπό την διατήρηση της βασικής αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων. Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί η ανάλυση των εννοιών που αναφέρονται στο Διεθνές Λογιστικό Προτύπο 37 καθώς και βασικά σημεία που αυτό περιλαμβάνει, με πρακτικά παραδείγματα. Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Διάκριση προβλέψεων έναντι λοιπών υποχρεώσεων ΙΙΙ. Πότε μια οντότητα πρέπει να αναγνωρίσει μία πρόβλεψη IV. Επεξήγηση εννοιών IV. Επιμέτρηση V. Ειδικές περιπτώσεις VI. Πρακτική Εφαρμογή Κανόνων Αναγνώρισης και Επιμέτρησης Ι. Εισαγωγή Οι επιταγές του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 37 εξασφαλίζουν την ορθή αναγνώριση και επιμέτρηση μια πρόβλεψης, μιας ενδεχόμενης υποχρέωσης και ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και την επάρκεια παροχής πληροφόρησης στο πεδίο των γνωστοποιήσεων. Οι όροι που χρησιμοποιούνται από το ΔΛΠ 37 είναι: Πρόβλεψη : Μια υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή ποσού. Υποχρέωση: Παρούσα δέσμευση της οικονομικής οντότητας, που προκύπτει από παρελθόντα γεγονότα, ο διακανονισμός της οποίας αναμένεται να καταλήξει σε μια εκροή πόρων, από την οικονομική οντότητα, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη. Δεσμευτικό γεγονός: Γεγονός που δημιουργεί μια νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση, το οποίο έχει ως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.