ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 139/2017, Ιούλιος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Άδειες

– των μισθωτών (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 633

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)

– ΔΛΠ 37, προβλέψεις ενδεχόμενων υποχρεώσεων και στοιχείων του ενεργητικού (Άρθρο Ν. Γκέκας),

σελ. 618

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΕΑ)

– δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος (ΓνωμΝΣΚ 130/2017),

σελ. 677

Εργασίες τέλους χρήσης

– προβλέψεις ενδεχόμενων υποχρεώσεων και στοιχείων του ενεργητικού κατά ΔΛΠ 37 (Άρθρο Ν. Γκέκας),

σελ. 618

Ιδιόχρηση ακινήτου

– τεκμαρτό μίσθωμα (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 668

Κάτοικοι εξωτερικού

– υποχρέωση υποβολής δήλωσης (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 668

Λογιστική - φορολογική βάση

– προσωρινές διαφορές (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 668

Μισθώσεις ακινήτων

– νέο νομικό και φορολογικό πλαίσιο, οικονομία του διαμοιρασμού (sharing economy) (Άρθρο Β. Μιχελινάκης / Μ. Ψαρουδάκη),

σελ. 609

Μισθωτοί

– η ετήσια κανονική άδεια (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 633

Οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy)

– νομικό και φορολογικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (Άρθρο Β. Μιχελινάκης / Μ. Ψαρουδάκη),

σελ. 609

Πάγια

– παύση αναγνώρισης κατά τα ΕΛΠ (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 668

Προβλέψεις

– ενδεχόμενων υποχρεώσεων και στοιχείων του ενεργητικού κατά ΔΛΠ 37 (Άρθρο Ν. Γκέκας),

σελ. 618

Προσάρτημα

– επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 605

Προσαύξηση περιουσίας

– εμβάσματα στο εξωτερικό, υπόθεση κρινόμενη με το σκεπτικό της ΣτΕ 884/2016 (ΣτΕ 1225/2017),

σελ. 672

Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ)

– η εμπειρία του για τα ζητήματα φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων (Άρθρο Χρ. Φλώρου / Κ. Ζούβια),

σελ. 627

Συντελεστές

– μέσος και οριακός στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Π. Χατζόπουλος),

σελ. 699

Φορολογία εισοδήματος

– εκκαθάριση εισοδημάτων φορολογικού έτους 2016 (Εφαρμογές Φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 660

– μέσος και οριακός συντελεστής (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Π. Χατζόπουλος),

σελ. 699

Φορολογικές δηλώσεις

– εκκαθάριση εισοδημάτων φορ. έτους 2016 (Εφαρμογές Φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 660

– υποβολή κοινής των συζύγων (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 668

Φορολογική κατοικία

– νομοθετική αντιμετώπιση, η εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη και νομολογιακές εξελίξεις (Άρθρο Χρ. Φλώρου / Κ. Ζούβια),

σελ. 627

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

– εσφαλμένη αναγραφή σε τιμολόγιο και επιστροφή (ΣτΕ 773/2016),

σελ. 674

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

– θεμελιώδεις αρχές σύνταξης (Φορολογικές και λογιστικές επισημάνσεις),

σελ. 668

– προσάρτημα (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 605