Δ. Πάσσιου, Οι εξαιρέσεις από τον ειδικό φόρο ακινήτων μετά το Ν 4446/2016*

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 143/2017, Δεκέμβριος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δήμητρα Πάσσιου,   Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ, ΜΔΕ Φορολογικού Δικαίου ΟΠΑ, Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες» Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των εξαιρέσεων που εισήγαγε το άρθρο 102 παρ. 1 του Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240) από την υποχρέωση υπαγωγής στον ετήσιο ειδικό φόρο 15% επί της αξίας των ακινήτων που ευρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του άρθρου 65 του ΚΦΕ. Με το Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22.12.2016) τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του Ν 3091/2002, το οποίο προβλέπει την υπαγωγή σε ετήσιο ειδικό φόρο 15% ( στο εξής ως «ΕΦΑ» ) επί της αξίας των ακινήτων που ευρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του άρθρου 65 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013). Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν 4446/2016 προβλέφθηκε ρητά πλέον ότι η εξαίρεση των περιπτώσεων α΄ β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν 3091/2002 [1] ισχύει και για φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν μετοχές, μερίδια ή μερίδες εταιρειών και είναι φορολογικοί κάτοικοι κρατών μελών του Ε.Ο.Χ. με τις εξής προϋποθέσεις: [2] (α) οι εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. και Ο.Ε.), των οποίων τα φυσικά πρόσωπα κατέχουν τις μετοχές/μερίδια/μερίδες έχουν καταστατική...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.