Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 144/2018, Ιανουάριος 2018

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Α. Φορολογική νομοθεσία Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) ΑΑΔΕ Πολ. 1189/28.11.2017 Με την εν λόγω εγκύκλιο επιβάλλονται τέλη χαρτόσημου με συντελεστή 2,4% (χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου) σε δανειακές συμβάσεις μεταξύ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, πλην του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1α του Κώδικα Νόμων Τελών Χαρτοσήμου (Κ.Ν.Τ.Χ.), ορίζεται ότι κάθε σύμβαση, οποιουδήποτε αντικειμένου, συναπτόμενη μεταξύ εμπόρων, μεταξύ εμπόρου και εμπορικής εταιρείας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, η οποία αφορά αποκλειστικά την από αυτούς ασκούμενη εμπορία καθώς και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανώνυμης εταιρείας, υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κ.Ν.Τ.Χ., με συντελεστή 2,4% (χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου). Με τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», εισήχθη νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), η οποία είναι εκ του νόμου εμπορική και έχει νομική προσωπικότητα. Επιπρόσθετα, στο άρθρο 116 παρ. 11 του ως άνω νόμου Ν 4072/2012 «Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις» προβλέπεται πως οι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.