Ν. Σγουρινάκης, Η λογιστική διαχείριση ομολογιακού δανείου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 146/2018, Μάρτιος 2018

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νίκος Σγουρινάκης,  Λογιστής - Φοροτεχνικός Πληροφορίες για τα ομολογιακά δάνεια. Κατηγορίες ομολογιών. Έκδοση ομολογιακού δανείου. Έννοιες και λογιστική αντιμετώπιση ενός ομολογιακού δανείου, τόσο από την εκδότρια - οντότητα των τίτλων (ομολογιών), όσο και από την οντότητα - ομολογιούχο. Ομολογίες και τοκομερίδια. Σύνδεση των ομολογιών με τις μετοχές. Περιεχόμενα Α. Δάνεια που χορηγούνται με τίτλους (ομολογίες) Β. Διακρίσεις ομολογιών Γ. Ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές Ε. Δάνεια με ομολογίες που εξοφλούνται τοκοχρεολυτικώς στο άρτιο ΣΤ. Λογιστική αντιμετώπιση i. Εκδότρια εταιρεία ii. Οντότητα - Ομολογιούχος Α. Δάνεια που χορηγούνται με τίτλους (ομολογίες) Οι οντότητες, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κ.λπ. βρίσκονται πολλές φορές στην ανάγκη να δανεισθούν μεγάλα χρηματικά ποσά και μάλιστα με μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά, είτε για την κατασκευή παγίων εγκαταστάσεων όπως π.χ. υδροηλεκτρικών έργων και λοιπών έργων υποδομής, ή για την αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού και λοιπών επενδύσεων. Επειδή τα ποσά των δανείων που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, είναι σημαντικά και είναι δύσκολο έως αδύνατο να ληφθούν από ένα πρόσωπο, οι ως άνω οντότητες συνάπτουν τα λεγόμενα ομολογιακά δάνεια. Εξάλλου μία νομική οντότητα ενίοτε προβαίνει στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεών της, υπό την έννοια ότι θα αντικαταστήσει βραχυπρόθεσμες από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.