Ν. Σγουρινάκης, Εργασίες τέλους χρήσης, κατάσταση αποτελεσμάτων και ισολογισμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 141/2018, Απρίλιος 2018

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νίκος Σγουρινάκης,  Λογιστής - Φοροτεχνικός Λογιστική άσκηση εργασιών για το κλείσιμο των βιβλίων τέλους χρήσης. Παρουσιάζεται ένα μέρος των τακτοποιήσεων και προσαρμογών που απαιτείται να γίνουν για την κατάρτιση του Ισολογισμού και της κατάστασης των αποτελεσμάτων. Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή Β. Άσκηση εφαρμογής Β1. Δεδομένα της άσκησης Β2. Λογιστικές εγγραφές, τακτοποιήσεις και υπολογισμοί Γ. Πίνακας επιμερισμού των κονδυλίων κατά προορισμό Δ. Καταστάσεις αποτελεσμάτων Α. Εισαγωγή Σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο, η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματός της, αρχείο κάθε συναλλαγής ή λογιστικού γεγονότος που συμβαίνει κατά την διάρκεια της χρήσης. Οι συναλλαγές και τα λογιστικά γεγονότα, περιλαμβάνουν εμπορικές κινήσεις που αφορούν σε δημιουργία εσόδων ή κερδών, σε καταγραφή εξόδων ή ζημιών, σε πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών αγορών / πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε απεικόνιση υποχρεώσεων για την απόδοση φόρων / τελών προς το κράτος, αλλά και εισφορών προς τους ασφαλιστικούς φορείς. Το λογιστικό σύστημα κάθε επιχείρησης, πρέπει να παρακολουθεί σε αρχείο – βιβλίο, κάθε στοιχείο του ισολογισμού, καθώς και κάθε μεταβολή αυτού του στοιχείου. Επισημαίνεται ότι, ταυτοχρόνως, θα πρέπει να διασφαλίζεται η παρακολούθηση τόσο της λογιστικής βάσης (εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης), με τελικό στόχο την προβλεπόμενη και σύννομη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.