Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 154, Δεκέμβριος 2018

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)

– αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου από 1/1/2019 για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο Γ. Τζίφας),

σελ. 1019

– σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΑΕ (Ν 4548/2018), (Εφαρμογές Φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 1054

Αριθμοδείκτες

– το κριτήριο της αντιστροφής ως προς τον χρόνο (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 1097

Δεσμευμένες μετοχές

– φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 1062

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)

– αναρμόδια να κρίνει επί αιτήματος για μεταβολή της φορολογικής κατοικίας (ΣτΕ 2105/2018),

σελ. 1070

Εισόδημα από μισθωτή εργασία

– φορολόγηση ασκούντος επιχειρηματική δραστηριότητα (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 1060

Εισφορές

– επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες (ΔΠρΑθ 6959/2018),

σελ. 1075

Ενιαίος Φόρος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

– Ασφάλιση μετόχων ανώνυμης εταιρείας (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 1061

Επιδόματα

– υπολογισμός για τα Χριστουγέννα 2018 (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 1043

Εργοδότες

– πρόστιμα Ν 4554/2018 για την αδήλωτη εργασία (Άρθρο Β. Παπαβασιλείου),

σελ. 1036

Εταιρεία ανώνυμη

- χρηματοδότηση (ΠΠρΘεσ 1419/2018), σελ. 1076

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

- λύση για σπουδαίο λόγο, αρμόδιο δικαστήριο (ΤρΕφΑθ 842/2018),

σελ. 1076

- τι συνιστά σπουδαίο λόγο (ΤρΕφΑθ 842/2018),

σελ. 1076

Ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ)

– τήρηση βιβλίων όταν η εταιρεία έχει μέλος μονοπρόσωπη ΙΚΕ και άλλο μέλος φυσικό πρόσωπο (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 1064

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

– απόδοση δαπάνης νοσηλείας που έγινε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο (ΔΕφΑθ 876/2017),

σελ. 1075

– υποχρέωση προσήκουσας και πλήρους αιτιολογίας από τις υγειονομικές επιτροπές (ΔΕφΑθ 3678/2018),

σελ. 1075

Λογιστικά αρχεία

– έννοια και σύνδεση με την Πολ. 1003/2014 (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 1064

Λογιστικά στοιχεία

– έννοια και σύνεση με την Πολ. 1003/2014 (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 1064

Μισθωτοί

– υπολογισμός και νομοθετικό πλαίσιο επιδόματος Χριστουγέννων (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 1043

Όμιλος επιχειρήσεων

– ποιος θεωρείται εργοδότης (ΑΠ 10/2018),

σελ. 1074

Προσαύξηση περιουσίας

– από κοινό καταθετικό λογαριασμό (ΣτΕ 1891/2018),

σελ. 1070

Πρόστιμα

– για την αδήλωτη εργασία (Άρθρο Β. Παπαβασιλείου),

σελ. 1036

Στοιχεία λιανικής έκδοσης

– χρόνος έκδοσης (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 1013

Συμβάσεις

– γνήσιας και μη γνήσιας ετοιμότητας προς εργασία (ΑΠ 22/2018),

σελ. 1074

Συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων

– αντιμετώπιση από πλευράς έμμεσης φορολογίας (Άρθρο Ν. Ζωγραφάκης),

σελ. 1028

Τέλη Χαρτοσήμου

– αντιμετώπιση των συμβάσεων εκχώρησης απαιτήσεων από πλευράς έμμεσης φορολογίας (Άρθρο Ν. Ζωγραφάκης),

σελ. 1028

Τιμολόγια

– αυθεντικότητα της προέλευσης (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 1064

– χρόνος έκδοσης (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 1013

Τίτλοι ιδρυτικοί

– σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΑΕ (Ν 4548/2018), (Εφαρμογές Φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 1054

Φόρος γονικής παροχής - δωρεάς

– αντισυνταγματικότητα Πολ. 1055/2003 κατά ένα μέρος (ΣτΕ 1442/2018),

σελ. 1073

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

– τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 1064