—Β. Λουμιώτης, Βασικές διαφορές μεταξύ ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας και ΔΠΧΠ στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 23/2007, Μάρτιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Βασίλειος Ι. Λουμιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος ΣΟΛ ΑΕ, ΜΒΑ Roosevelt University of Chicago, Εισηγητής ΙΕΣΟΕΛ Παρουσίαση των διαφορών που υφίστανται μεταξύ της παραδοσιακής Λογιστικής και των ΔΠΧΠ, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Εισαγωγή Διανύουμε το τρίτο έτος εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τις εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών. Από πρόσφατη έρευνα που έγινε στον Κλάδο των Λογιστών διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι Λογιστές δεν έχουν ακόμη καμία γνώση για τα ΔΠΧΠ. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να βοηθήσει τους Λογιστές, αλλά και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο, ώστε να γνωρίσουν, κατ’ αρχήν, τις βασικές διαφορές μεταξύ της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας (ΚΝ 2190/1920 και ΕΓΛΣ) και των ΔΠΧΠ στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Οι διαφορές αυτές παρατίθενται αναλυτικά στα κεφάλαια που ακολουθούν. 1. Δομή και περιεχόμενο οικονομικών καταστάσεων – Στις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και στο ΕΓΛΣ καθορίζεται η δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και παρέχεται ένα πλήρες υπόδειγμα των καταστάσεων αυτών, το οποίο πρέπει να τηρούν όλες οι ανώνυμες εταιρείες και οι ΕΠΕ. – Αντίθετα στα ΔΠΧΠ δεν καθορίζεται κανένα υπόδειγμα οικονομικών καταστάσεων. Παρέχεται μόνο ο ελάχιστος αριθμός λογαριασμών που πρέπει να παρατίθεται στις καταστάσεις αυτές. 2....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.