Δ. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 23/2007, Μάρτιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Συνάδελφος λογιστής από το Μεσολόγγι μας ρωτά πώς να χειρισθεί λογιστικά τους τόκους δανείου, το οποίο προορίζεται για ανέγερση οικοδομής της επιχείρησης. Απάντηση: Οι τόκοι του δανείου που αποκλειστικά λαμβάνεται, προκειμένου να αποκτηθούν από την επιχείρηση ενσώματα πάγια, δεν καταχωρίζονται κατά τη λογιστικοποίηση και πληρωμή τους στον λογαριασμό 65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ. Συνεπώς, δεν λογίζονται ως έξοδα μιας χρήσης, αλλά κατανέμονται ισόποσα σε περισσότερες. Η σχετική διάταξη του άρθρου 31 του Ν 2238/1994 προέρχεται από την αντίστοιχη του ΝΔ 3323/1955 (άρθρο 35 παρ. 1 περίπτωση ιβ’), η οποία ενσωματώθηκε στο άρθρο 10 παρ. 13 του Ν 2065/1992 και ισχύει από 1.1.1992. Επιπροσθέτως, ειδικά για τις ΑΕ, το άρθρο 43 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 ευθυγραμμίζεται με τον παραπάνω χειρισμό των τόκων της κατασκευαστικής περιόδου. Έτσι, λοιπόν, οι τόκοι αυτοί κατατάσσονται στην κατηγορία των εξόδων πολυετούς απόσβεσης και αποσβένονται ισόποσα εντός της πενταετίας (ετήσια απόσβεση 20%). Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η έναρξη της απόσβεσης του ποσού των τόκων τοποθετείται στην επόμενη χρήση, εκείνης κατά την οποία το πάγιο τέθηκε σε λειτουργία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ισόποση απόσβεση του σχετικού ποσού εντός της πενταετίας. Ο λογαριασμός του Γ. Λ. Σχεδίου που θα χρησιμοποιήσετε είναι ο 16.18 Τόκοι Δανείων Κατασκευαστικής Περιόδου,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.