—Δ. Ζιγκερίδης, Ν. Κυλώνης, Συγχώνευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν 3296/2004

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 28/2007, Αύγουστος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παρουσίαση της διαδικασίας (προϋποθέσεις, εξαιρέσεις, φορολογικά κίνητρα) συγχώνευσης μικρομε-σαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν 3296/2004 (άρθρο 18). Πρακτική εφαρμογή.Δημήτριος Ζιγκερίδης, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. Νικόλαος Κυλώνης, Επίκουρος Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Α. Υπαγόμενες επιχειρήσεις Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν 3296/2004 παρέχονται φορολογικά κίνητρα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να συγχωνευθούν και να ιδρύσουν νέα προσωπική εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ) ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμη εταιρεία. Από τη συγχώνευση, πρέπει πάντοτε να προέρχεται εταιρεία ανώτερης νομικής μορφής από αυτή των συγχωνευομένων ή τουλάχιστον της ίδιας νομικής μορφής με αυτή που έχει την ανώτερη νομική μορφή από τις συγχωνευόμενες. Επομένως, μια ΕΠΕ δεν μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη ΕΠΕ ή άλλης μορφής επιχείρηση και να συστήσουν μια προσωπική εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ), αλλά η προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία πρέπει να έχει υποχρεωτικά τον τύπο της ΕΠΕ ή της ανώνυμης εταιρείας. Περαιτέρω, ο νόμος δεν θέτει καμία προϋπόθεση ως προς την κατηγορία των βιβλίων που πρέπει να τηρούν οι υπό συγχώνευση επιχειρήσεις (με εξαίρεση βεβαίως τις ΕΠΕ που τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία Γ΄ κατηγορίας). Επομένως, αν η συγχωνευόμενη ατομική επιχείρηση ή προσωπική εταιρεία τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, αυτή εμπίπτει στις διατάξεις του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.