—Β. Λουμιώτης, Βασικές εργασίες που πρέπει να διενεργούνται κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 28/2007, Αύγουστος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των εται- ρειών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικο-νομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και οι εργασίες που απαιτούνται κατά την πρώτη εφαρμογή τους. Παραδείγματα.Βασίλειος Ι. Λουμιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος ΣΟΛ ΑΕ, ΜΒΑ Roosevelt University of Chicago, Εισηγητής ΙΕΣΟΕΛ Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των εται- ρειών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικο-νομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και οι εργασίες που απαιτούνται κατά την πρώτη εφαρμογή τους. Παραδείγματα. Εισαγωγή Ως γνωστόν, οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια καθώς και των θυγατρικών τους εταιρειών, καταρτίζονται, υποχρεωτικά από τη χρήση 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Από διενεργηθείσα σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ελάχιστες από τις υπόλοιπες, μεγάλου μεγέθους, ανώνυμες εταιρείες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ, παρότι παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης των επίσημων οικονομικών τους καταστάσεων σύμφωνα με τα Πρότυπα αυτά. Οι διαδικασίες, που πρέπει να διενεργούνται κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ, αναφέρονται στο ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ». Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να βοηθήσει τα στελέχη των υπολοίπων αυτών εταιρειών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να έχουν μια πρώτη καλή προσέγγιση των βασικών εργασιών που πρέπει να διενεργούνται κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ. 1. Βασικές εργασίες που πρέπει να διενεργούνται,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.