—Δ. Φάκος, Η μέθοδος της καθαρής θέσης στην λογιστική των επενδύσεων (συμμετοχών) (ΔΛΠ 28)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 28/2007, Αύγουστος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η μέθοδος της καθαρής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις». Η εφαρμογή της μέσω παραδειγμάτων.Διονύσιος Φάκος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Εισαγωγή Η μέθοδος της καθαρής θέσης επιτρέπει σε μια οντότητα (στον επενδυτή) που ελέγχει ένα συγκεκριμένο μερίδιο των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης οντότητας (συγγενούς - μικρότερο από 50% και μεγαλύτερο από 20% του συνόλου των ψήφων- ή του κεφαλαίου της) να ενσωματώσει το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στη συγγενή επιχείρηση στα κέρδη του. Εντούτοις, αντί ο επενδυτής να συμπεριλάβει στις οικονομικές καταστάσεις του το ποσοστό συμμετοχής του σε κάθε συστατικό στοιχείο των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγγενούς επιχείρησης, εμφανίζει στις οικονομικές του καταστάσεις (αποτελέσματα χρήσης) σε μια γραμμή μόνο τα κέρδη ή τις ζημίες που του αναλογούν από τη συμμετοχή. Αυτό γίνεται αντίστοιχα με την αυξομείωση της αξίας της συμμετοχής στη συγγενή επιχείρηση που εμφανίζει ο επενδυτής, επίσης σε μια γραμμή στις οικονομικές του καταστάσεις (Ισολογισμό), έτσι ώστε αυτή, ως κονδύλι, να αντανακλά το ποσοστό συμμετοχής του στην κάθε φορά διαμορφούμενη καθαρή θέση (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) της συγγενούς. Για αυτό τον λόγο η μέθοδος της καθαρής θέσης ονομάζεται και «ενοποίηση σε μια γραμμή». Είναι σημαντικό...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.