ΙΚΑ - Ασφάλιση συγγενικών προσώπων ΤρΔΠρΑθ 3840/2005

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 28/2007, Αύγουστος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΑΝ 1846/1951 είναι γενική και σύμφωνα με αυτήν υπάγονται αυτοδίκαια στην ασφάλιση του Ιδρύματος όλα τα πρόσωπα που εντός των ορίων της χώρας παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής. Με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 1759/1988 ρυθμίστηκε ειδικά η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και β' βαθμού συγγενείας κατ’ απόκλιση από τον παραπάνω γενικό κανόνα, δεδομένου ότι η ασφάλιση των προσώπων αυτών θεσπίστηκε, αφενός μεν υποχρεωτική και όχι αυτοδίκαια, αφετέρου δε ανεξάρτητη από το χαρακτήρα της παρεχόμενης εργασίας ως εξαρτημένης και της καταβολής αμοιβής εκ μέρους του εργοδότη. Για την έναρξη της ασφαλιστικής σχέσης των προσώπων αυτών απαιτούνται σωρευτικά τόσο η προς το ΙΚΑ γραπτή αναγγελία της έναρξης της απασχόλησης όσο και η διαπίστωση αυτής από τα όργανα του Ιδρύματος. Η αναγγελία πρέπει να είναι ειδική, δηλαδή να περιλαμβάνει αναφορά της συγγενικής σχέσης απασχολούντος και απασχολούμενου, προκειμένου να διακρίνουν τα ασφαλιστικά όργανα ότι οφείλουν να προβούν στην άμεση διαπίστωση της αναγγελλόμενης εργασιακής σχέσης.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.