Τραπεζικός δανεισμός επιχειρήσεων - Εγγύηση ΑΠ 200/2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 28/2007, Αύγουστος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά τα άρθρα 847 επ. (ιδίως 858 ΑΚ) ο εγγυητής δεν είναι από μόνη την ιδιότητά του αυτή δανειστής του πρωτοφειλέτη, αλλά τούτο εξαρτάται από την εσωτερική σχέση που τους συνδέει. Από την εσωτερική αυτή σχέση (αιτία) της εγγύησης εξαρτάται και η ύπαρξη ή όχι δικαιώματος του εγγυητή, αν τελικά πληρώσει ολικά ή μερικά τον δανειστή, να αναχθεί κατά του πρωτοφειλέτη, αξιώνοντας από αυτόν ό,τι κατέβαλε στο δανειστή. Στην επίδικη οικογενειακή ανώνυμη εταιρεία ο ένας εταίρος κατείχε το 95% των μετοχών της και η σύζυγός του το υπόλοιπο 5%. Η ΑΕ είχε στην κυριότητά της οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθηκε ξενοδοχείο. Για την ανέγερση αυτού ακολουθήθηκε η οδός του τραπεζικού δανεισμού και παρασχέθηκαν από τους συνεταίρους εγγυήσεις υπέρ της πρωτοφειλέτιδος ΑΕ. Η παροχή των πιο πάνω εγγυήσεων των συνεταίρων απέβλεψε αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων των εγγυητών-συνεταίρων, με την προσδοκία των κερδών που θα απέφερε στην ΑΕ ο συναφθείς τραπεζικός δανεισμός. Συνεπώς, δεν παρασχέθηκαν οι πιο πάνω εγγυήσεις στο πλαίσιο διοίκησης ξένης περιουσίας (ήτοι της περιουσίας της ΑΕ) ούτε με τη βούληση αναζήτησης από τους εγγυώμενους μελλοντικά αναγωγικά από την ΑΕ των οποιονδήποτε ποσών που θα κατέβαλλαν για την εκπλήρωση των δανειστικών της υποχρεώσεων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.