Εκδόσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 28/2007, Αύγουστος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ν 2859/2000, όπως ισχύει, ενημερωμένος με τους Ν 3522/2006 και 3554/2007 • 383 υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι κατ’ άρθρο • 413 αποφάσεις δικαστηρίων (ΣτΕ, ΔΕφ και ΔΕΚ), γνωμΝΣΚ • Νομολογία κατ’ άρθρο εθνική και κοινοτική • Διοικητικές - ποινικές κυρώσεις • Περαίωση δηλώσεων ΦΠΑ χωρίς έλεγχο (Ν 3296/2004) με υπουργικές αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους και εθνική νομολογία • Χρήσιμα παραδείγματα και εφαρμογές Άννα Ρουσάκη Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2007, σελίδες 1360 Τιμή: 70 ΦΠ, 90 Εταιρίες [Ειδική προσφορά για τους συνδρομητές της Επιχείρησης: 40 ΦΠ, 70 Εταιρίες] Τηλ.: 210 3678800 (30 γραμμές) Η Λογιστική των ΟΤΑ Συσχέτιση του κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν 3463/2006) και του Δημοσίου Λογιστικού Υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων • Γενική και αναλυτική λογιστική • Λογιστικά πα- ραδείγματα • Εργασίες τέλους χρήσεως • Προϋ-πολογισμός - Απολογισμός • Επίδραση των ΔΛΠ και των ΔΠΧΠ στις οικονομικές καταστάσεις των ΟΤΑ Ιωάννης Ράλλης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Έκδοση: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2007, σελίδες 680 Τηλ.: 210 3678800 (30 γραμμές) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Ενημερωμένος μέχρι το Ν 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276) και την ερμηνευτική του Εγκύκλιο Πολ. 1024/15.2.2007 Περιλαμβάνει: • Το κείμενο του Κώδικα (ΠΔ 186/1982) κωδι-κοποιημένο κατ’ άρθρο, με επισήμανση των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.