—Γ. Φίλος, Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 32/2007, Δεκέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατηγοριοποιημένη προσέγγιση του θέματος της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνοντας την αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων, ενσώματων πάγιων στοιχείων, συμμετοχών και χρεογράφων, καθώς και των αποθεμάτων και των απαιτήσεων. Αποτίμηση ειδικών περιπτώσεων στα πλαίσια της κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων.Γιάννης Φίλος, MBA, PHD, CIA, CFE, Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Α. Γενική εισαγωγική αναφορά (ΔΛΠ και ΚΝ 2190/1920) Κατά τα ΔΛΠ (πλαίσιο ΔΛΠ παρ. 53-58), το περιουσιακό στοιχείο είναι πόρος, ελεγχόμενος από την επιχείρηση, ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, από τον οποίο αναμένεται η εισροή μελλοντικών οικονομικών οφελών στην επιχείρηση. Τα μελλοντικά οφέλη ισοδυναμούν με δυνατότητα του περιουσιακού στοιχείου (παραγωγική ή μη) να συνεισφέρει, άμεσα ή έμμεσα, στη ροή ταμιακών διαθεσίμων – ή ταμιακών ισοδυνάμων – στην επιχείρηση. Σημειωτέον ότι τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αγοράστηκαν, να παράχθηκαν ή να δημιουργήθηκαν με άλλο τρόπο, χωρίς να είναι υποχρεωτικά απαραίτητη ούτε α) η δημιουργία δαπάνης για την ύπαρξή τους ούτε β) η φυσική μορφή τους, αφού υπάρχουν άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ένα περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αν α) είναι πιθανό ότι τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν και β) έχει ένα κόστος ή μια αξία που μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Μάλιστα η παράλειψη αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου στον ισολογισμό ή στα «αποτελέσματα χρήσης»...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.