—Β. Λουμιώτης, Η λειτουργία του θεσμού της Επιτροπής Ελέγχου Ανωνύμων Εταιρειών που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια Αξιών - Διεθνής πρακτική - Προτάσεις βελτίωσης του θεσμού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 32/2007, Δεκέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η Εταιρική Διακυβέρνηση και η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου των ΑΕ σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα.Βασίλειος Ι. Λουμιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος ΣΟΛ ΑΕ, ΜΒΑ Roosevelt University of Chicago, Εισηγητής ΙΕΣΟΕΛ Εισαγωγή Βασικός σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τα αποτελέσματα λειτουργίας του θεσμού της Επιτροπής Ελέγχου ανωνύμων εταιρειών, διεθνώς, καθώς και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της οργανωτικής δομής και αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής αυτής. Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη αυτή είναι το νομικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία του θεσμού της Επιτροπής Ελέγχου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κυρίως, και σε δημοσιεύσεις που έγιναν σε έγκριτα περιοδικά και εφημερίδες στις χώρες αυτές, σχετικά με τα αποτελέσματα λειτουργίας του θεσμού αυτού. 1. Εταιρική Διακυβέρνηση α. Έννοια Με τον όρο Εταιρική Διακυβέρνηση εννοούμε το σύνολο αρχών και διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας μιας ανώνυμης εταιρείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ΚΝ 2190/1920), η ανώνυμη εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, (ΔΣ), διοριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Πρώτιστο καθήκον και υποχρέωση των μελών του ΔΣ είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.