– Πολ. 1118/19.10.2007 [ Βιβλίο εσόδων-εξόδων άμισθων υποθηκοφυλάκων ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 32/2007, Δεκέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

(Αριθ. Πρωτ.: 1100721/661/0015) 1. Τα τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων αναγράφονται στις θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν και καταχωρούνται αναλυτικά στα βιβλία τελών και δικαιωμάτων και εκδόσεως πιστοποιητικών και αντιγράφων που τηρούν κατ΄ εφαρμογή της 28771/20.3.1971 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 245). Τα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος τους, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παρ. 1α του άρθρου 20 του ΚΒΣ που θα υποβληθούν από 30.9.2007 και εφεξής για τις συναλλαγές από 1.1.2006 και εφεξής. Το ίδιο ισχύει αναλόγως και για τους πελάτες - επιτηδευματίες των εν λόγω υποθηκοφυλάκων κατά το μέρος που αφορά τις υποβαλλόμενες από αυτούς συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών. 2. Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες που είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων δύνανται να καταχωρούν τα ακαθάριστα έσοδά τους (παρακρατηθέντα δικαιώματα άμισθου υποθηκοφύλακα) κάθε ημερολογιακού τριμήνου στο βιβλίο αυτό με ένα ποσό μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα από το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με μεταφορά των σχετικών δεδομένων όπως προκύπτουν από το βιβλίο εισοδημάτων που τηρούν κατ΄ εφαρμογή της 28771/20.3.1971 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 245). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνουν τα ακαθάριστα έσοδα των πιο πάνω άμισθων υποθηκοφυλάκων του ημερολογιακού...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.