Τέλος ταξινόμησης εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ΔΕΚ Απόφ. της 20.9.2007, C- 74/2006 Επιτροπή ΕΚ κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 32/2007, Δεκέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αποτελεί πάγια νομολογία του Δικαστηρίου ότι συντρέχει παράβαση του άρθρου 90 ΣυνθΕΚ όταν ο φόρος που επιβάλλεται στο εισαγόμενο προϊόν και αυτός που πλήττει το ομοειδές εγχώριο υπολογίζονται κατά διαφορετικό τρόπο και σύμφωνα με διαφορετικές μεθόδους, καταλήγοντας, έστω σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, σε μεγαλύτερη επιβάρυνση του εισαγόμενου προϊόντος. Η εφαρμογή από την Ελληνική Δημοκρατία για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εισαγομένων από άλλο κράτος μέλος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ενός και μόνο κριτηρίου απομείωσης της αξίας του αυτοκινήτου (δηλ. της διάρκειας της χρήσεως κατά το χρόνο επιβολής του φόρου), το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στην παλαιότητα, δεν αποδίδει την πραγματική απομείωση της αξίας του αυτοκινήτου με την ακρίβεια που απαιτείται, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος επιβολής στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλότερου φόρου από το ποσό του εναπομένοντος φόρου που είναι ενσωματωμένος στην αξία των ταξινομημένων στην Ελλάδα ομοειδών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ως εκ τούτου είναι αντίθετη στο άρθρο 90 ΣυνθΕΚ. Με το σύστημα αυτό δεν διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι στα εισαγόμενα προϊόντα δε θα επιβληθεί υψηλότερος φόρος απ’ ότι στα εγχώρια.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.