Πρόστιμα ΚΒΣ - Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης ΣτΕ Ολ 2370/2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 32/2007, Δεκέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά την διενέργεια φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεων των διατάξεων του ΚΒΣ και πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου, εφόσον με την εν λόγω πράξη αποδίδεται υπαίτια συμπεριφορά στον παραβάτη ή κατόπιν επιμετρήσεως του ποσού του προστίμου με κριτήρια την βαρύτητα και τις συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως, καθώς και λοιπές ασκούσες επιρροή περιστάσεις στον προσδιορισμό του ύψους του επιβλητέου προστίμου, η φορολογική αρχή οφείλει σύμφωνα με το συνταγματικά κατοχυρωμένο κατ’ άρθρο 20 Σ δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, να διασφαλίζει στον φερόμενο ως παραβάτη την ευχέρεια να εκθέσει τις απόψεις του. Ειδικότερα πρέπει να επιδίδεται από τη φορολογική αρχή προς τον φερόμενο ως παραβάτη, σχετικό σημείωμα με κλήση για παροχή εξηγήσεων, εκτός εάν είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η επίδοση του παραπάνω σημειώματος, γεγονός που πρέπει να βεβαιώνεται με ειδική αιτιολογία. Προϋπόθεση της νομιμότητας της σχετικής διαδικασίας είναι η συμμόρφωση της φορολογικής αρχής προς την παραπάνω υποχρέωση και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τη δυνατότητα που παρέχεται στον επιτηδευματία να ζητήσει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς (άρθρο 34 παρ. 4 ΚΒΣ), μετά την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου, διότι το δικαίωμά του συνίσταται στην «προηγούμενη» ακρόασή του προ της εκδόσεως της εις βάρους του εκτελεστής πράξεως. Δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.