Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ ΓνωμΝΣΚ 52/2007 (Τμ Β΄)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 27/2007, Ιούλιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Για να ανακύψει ζήτημα άρνησης της αρμόδιας φορολογικής αρχής να επιστρέψει καταβληθέντα έμμεσο φόρο θα πρέπει α) να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του φορολογουμένου και β) ο φόρος να έχει επιρριφθεί στην κατανάλωση (άρθρο 19 παρ. 1 του Ν 2873/2000). Το πιστωτικό (αρνητικό) υπόλοιπο ΦΠΑ προκύπτει , όταν ο εκπεστέος φόρος εισροών είναι μεγαλύτερος από τον αποδοτέο φόρο εκροών προς το δημόσιο, οπότε μεταφέρεται προς έκπτωση στην επόμενη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο και κατ’ εξαίρεση μόνο επιστρέφεται στον υποκείμενο στο φόρο. Συνεπώς, αν υποβληθεί από τον υποκείμενο στον ΦΠΑ αίτημα επιστροφής του λόγω υπάρξεως πιστωτικού υπολοίπου, δε νοείται κατ’ αρχήν ζήτημα επιρρίψεώς του στην κατανάλωση, αφού δεν υπάρχει σύνδεσή του με παροχή αγαθών ή παροχή του υποκειμένου στο φόρο προς τους αντισυμβαλλομένους ή καταναλωτές και χρέωσή τους με ΦΠΑ , η αναζήτηση του οποίου από το Δημόσιο θα έθετε ζήτημα αδικαιολόγητου πλουτισμού. Έτσι, δε χωρεί άρνηση επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου από τη φορολογική διοίκηση ούτε αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης που διατάζει την επιστροφή του λόγω άσκησης ένδικου μέσου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.