Τηλεοπτικοί σταθμοί. Επιβολή διοικητικής κύρωσης της σύστασης να μην προβάλει ο σταθμός διαφημίσεις που μπορεί να ενθαρρύνουν συμπεριφορές βλαπτικές για την υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον. Κρίση του Δικαστηρίου περί της νομιμότητας της εν λόγω κύρωσης κατόπιν άσκησης από τον σταθμό αίτησης ακύρωσης. ΣτΕ 65/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Δικαστές: Μ. Καραμανώφ (Αντιπρόεδρος), Δ. Κυριλλόπουλος, Χ. Σιταρά, (Σύμβουλοι), Μ. Αθανασοπούλου, Ι. Μιχαλακόπουλος (Πάρεδροι) Δικηγόρος: Σ.-Ι. Κουτνατζής Πάρεδρος ΝΣΚ: Σ. Θεοδωρακοπούλου Τηλεοπτικοί σταθμοί. Επιβολή διοικητικής κύρωσης της σύστασης να μην προβάλει ο σταθμός διαφημίσεις που μπορεί να ενθαρρύνουν συμπεριφορές βλαπτικές για την υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον. Κρίση του Δικαστηρίου περί της νομιμότητας της εν λόγω κύρωσης κατόπιν άσκησης από τον σταθμό αίτησης ακύρωσης. Τηλεοπτικοί σταθμοί. Επιβολή της διοικητικής κύρωσης της σύστασης να μην προβάλλει ο σταθμός διαφημίσεις που μπορεί να ενθαρρύνουν συμπεριφορές επιζήμιες για την υγεία ή για την ασφάλεια ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορές καταφανώς επιβλαβείς για το περιβάλλον, με απειλή επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων. Αίτηση ακύρωσης κατά της εν λόγω διοικητικής πράξης. Το Δικαστήριο έκρινε ότι: α) ο προβαλλόμενος με την αίτηση ακύρωσης λόγος ακυρώσεως περί κακής συγκρότησης του ΕΣΡ δεν είχε προβληθεί με την κρινόμενη αίτηση ούτε κατετέθη δικόγραφο πρόσθετων λόγων, ο λόγος δε αυτός προβλήθηκε το πρώτον προφορικώς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και εν συνεχεία με το προαναφερθέν υπόμνημα μετά τη συζήτηση της υπόθεσης. Δεδομένου ότι η εξέταση του ως άνω λόγου προϋποθέτει έρευνα πραγματικού, η προβολή αυτού προφορικώς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και εν συνεχεία με υπόμνημα, με το οποίο γίνεται το πρώτον επίκληση του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.