Προδικαστική παραπομπή. Οδηγία 98/5/ΕΚ. Πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου. Μοναχός που έχει αποκτήσει τον επαγγελματικό τίτλο του δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος και όχι στο κράτος μέλος υποδοχής. Άρθρο 3, παρ. 2. Προϋπόθεση εγγραφής στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής. Απόρριψη της αιτήσεως εγγραφής. Επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες. Ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μοναχού με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. (Παρατηρήσεις: Π. Πετρόπουλος). ΔΕΕ υπόθ. C-431/2017 απόφ. της 7.5.2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2019, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Μοναχός Ε. κατά Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δικηγόροι: Α. Χαροκόπου, Δ. Βερβεσός, Π. Νικολόπουλος, Μ. Τασσοπούλου, K. Bulterman, L. Noort, Ε. Τσερέπα-Lacombe, H. Støvlbæk Προδικαστική παραπομπή. Οδηγία 98/5/ΕΚ. Πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου. Μοναχός που έχει αποκτήσει τον επαγγελματικό τίτλο του δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος και όχι στο κράτος μέλος υποδοχής. Άρθρο 3, παρ. 2. Προϋπόθεση εγγραφής στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής. Απόρριψη της αιτήσεως εγγραφής. Επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες. Ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μοναχού με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Απόφαση 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 3, παρ. 2, της Οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος (EE 1998, L 77, σελ. 36). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του Μοναχού Ειρηναίου, κατά κόσμον Αντωνίου Γιακουμάκη του Εμμανουήλ (στο εξής: Μοναχός Ειρηναίος), και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ελλάδα, στο εξής: ΔΣΑ), σχετικά με την απόρριψη από τον δεύτερο της αιτήσεως του πρώτου να εγγραφεί στο ειδικό μητρώο του Συλλόγου αυτού ως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.