Στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν 3869/2010, οι μηνιαίες καταβολές πρέπει να είναι ίσες με το ποσό του ανταλλάγματος που θα επιτυγχανόταν από την αναγκαστική εκποίηση της κατοικίας του οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης δεν δύναται να πραγματοποιεί καταβολές κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν 3869/2010 τότε θα οριστούν μόνο καταβολής στα πλαίσια του άρθρου 9 παρ. του Ν 3869/2010 προς διασφάλιση της ικανοποίησης των πιστωτών. ΕιρΝίκαιας 518/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2019, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Μπρούσαλη Δικηγόροι: Β. Γρίβα (αιτούσας), Κ. Κοσκινάς (ALPHA BANK) Στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν 3869/2010, οι μηνιαίες καταβολές πρέπει να είναι ίσες με το ποσό του ανταλλάγματος, που θα επιτυγχανόταν από την αναγκαστική εκποίηση της κατοικίας του οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης δεν δύναται να πραγματοποιεί καταβολές, κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν 3869/2010, τότε θα οριστούν μόνο καταβολής στα πλαίσια του άρθρου 9 παρ. του Ν 3869/2010, προς διασφάλιση της ικανοποίησης των πιστωτών. Αίτηση υπαγωγής του Ν 3869/2010. Ορισμένο και βάσιμο αυτής. Απορρίπτει ένσταση αοριστίας και καταχρηστικής άσκησης. Η αιτούσα περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών χωρίς δόλο, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών υποχρεώσεων της, κατόπιν επιβάρυνσης αυτών με τόκους υπερημερίας. Κατά τον χρόνο ανάληψης των δανείων, ήταν ικανή να ανταποκριθεί, χωρίς δυνατότητα να προβλέψει τη συρρίκνωση των εισοδημάτων της εξαιτίας της μετέπειτα ανεργίας της σε συνδυασμό με το χωρισμό της από τον σύζυγό της. Το τελικό ποσό των δόσεων ρύθμισης, κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν 3869/201, θα υπολογιστεί, κατά την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2β του Ν 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς δίκες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.