Προσφυγή ΟΛΠ ΑΕ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 105 του 4504/2017. Αρμοδιότητες της ΡΑΛ. ΔΕφΠειρ 1350/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2019, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Κ. Πραγκαστή Εφέτες: Α. Αβραμοπούλου, Μ. Μήττα Δικηγόροι: Ε. Λιάσκος, Ι. Βρέλλος, Σ. Κιτσάκης Προσφυγή ΟΛΠ ΑΕ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 105 του 4504/2017. Αρμοδιότητες της ΡΑΛ. Προσφυγή της ΟΛΠ ΑΕ κατά της αποφάσεως της ΡΑΛ με την οποία αποφασίσθηκε η απόσυρση της προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας παραλαβής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη λιμενική ζώνη αρμοδιότητας της ΟΛΠ ΑΕ, προς εναρμόνιση με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι διατάξεις του άρθρου 105 Ν. του 4504/2017 «Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου» εφαρμόζονται στο σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων διαχείρισης Λιμένων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων των Συμβάσεων Παραχώρησης, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 132 του Ν 4389/2016. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 105 του 4504/2017. Αρμοδιότητες της ΡΑΛ. Οι διατάξεις των άρθρων 11. 2 περ. ι - ια και 12.1 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ ΑΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν 4404/2016, δεν αποτελούν, ως εκ του περιεχομένου τους, ούτε ειδικότερες, αλλά ούτε αντίθετες ρυθμίσεις σε σχέση με το άρθρο 105 του Ν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.