ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2019, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η σύμπραξη καινοτομίας ως εργαλείο της δημόσιας διοίκησης, του Ηλία Πολλάλη,

σελ. 309.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Συναινετικό διαζύγιο και αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. ΑΠ Ολ 6/2019,

σελ. 319.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Επίδειξη εγγράφου μπορεί να διαταχθεί και ως ασφαλιστικό μέτρο από το Μονομελές Πρωτοδικείο, σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου, αρκεί να πιθανολογείται το έννομο συμφέρον του αιτούντος και η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων. ΜΠρΠειρ 1605/2017,

σελ. 333.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ζητήματα αιτιώδους συνδέσμου και αντικειμενικού καταλογισμού στην ιατρική αμέλεια, της Έλλης Αβραμίδου,

σελ. 293.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διευθυντικό στέλεχος. Ανάθεση υποδεεστερων καθηκοντων. Μονομερης βλαπτικη μεταβολη. Περιοδος δοκιμαστικης εργασιας. Ηθική βλάβη. ΑΠ 258/2019,

σελ. 350.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Δικαίωμα του κατηγορουμένου να εξετάζει τους μάρτυρες κατηγορίας. Ισότητα των όπλων. Αίτημα του κατηγορουμένου για εκ νέου κλήτευση και κατάθεση μάρτυρος κατηγορίας, η οποία με επιστολή της προς το δικαστήριο, ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση. Απόρριψη του αιτήματος από το δικαστήριο. Δεύτερη κατάθεση της μάρτυρος ενώπιον του Ανακριτή. Αντιθέτως, στην υπεράσπιση δεν δόθηκε αυτή η δυνατότητα και συνεπώς, δεν της δόθηκε η ίδια ευκαιρία με τον Ανακριτή, για να μπορέσει να αποσαφηνίσει τις καταθέσεις της μάρτυρος με τρόπο ευνοϊκό για εκείνη. Παραβιάστηκε η ισότητα των όπλων, που είναι καθοριστικής σημασίας σε θέματα κλήσης μαρτύρων. Υπόθεση BONDAR κατά ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Προσφυγή υπ’ αριθμ. 18895/08 Απόφαση Στρασβούργο 16 Απριλίου 2019 Οριστική 16.7.2019,

σελ. 373.

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος. Απόρριψη σχετικής ένστασης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Προκειμένου να εξεταστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, πρέπει να προταθεί με ειδικό λόγο έφεσης. ΑΠ 1553/2019,

σελ. 367.

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μη συμμόρφωση σε προσωρινή διαταγή. Επιεικέστερος νόμος. Αυτεπάγγελτη εφαρμογή από τον Άρειο Πάγο. Με το νέο ΠΚ η πράξη της μη συμμόρφωσης σε προσωρινή διαταγή (άρθρο 232Α παλιού ΠΚ) κατέστη πλέον ανέγκλητη. Αναιρείται η απόφαση και κηρύσσεται αθώα η κατηγορούμενη. ΑΠ 1640/2019,

σελ. 365.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αναίρεση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσα από τον αυτουργό του βασικού εγκλήματος. Ταύτιση του προϊόντος της νομιμοποίησης με αυτό του βασικού εγκλήματος. Η απλή απόκτηση και κατοχή αυτού του ποσού (τοποθέτηση χρημάτων προερχόμενων από πώληση ναρκωτικών στο χρηματοκιβώτιο της οικίας του δράστη) δεν αποτελεί πράξη νομιμοποίησης, αφού δεν προσέδωσε εν τέλει σε αυτό νομιμοφανή τίτλο. ΑΠ 97/2019,

σελ. 371.

Νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ακυρότητα πράξεων εκποιήσεως έναντι του Δημοσίου. Άρνηση νηολόγου να καταχωρήσει κατακυρωτική έκθεση πλειστηριασμού και να διαγράψει πλοίο από τα νηολόγια. Μη νόμιμη καθώς η ακυρότητα από τον ως άνω νόμο είναι σχετική και μπορεί να την επικαλεστεί μόνο το Δημόσιο. ΜΠρΠειρ 1800/2019,

σελ. 345.

ΟΛΠ

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ΟΛΠ ΑΕ. Aρμόδια τα πολιτικά δικαστήρια. Ένσταση απόσβεσης απαίτησης. Δεκτή η αίτηση. ΜΠρΠειρ 1948/2019,

σελ. 331.

Προσφυγή της ΟΛΠ ΑΕ κατά της αποφάσεως της ΡΑΛ με την οποία αποφασίσθηκε η απόσυρση της προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας παραλαβής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη λιμενική ζώνη αρμοδιότητας της ΟΛΠ ΑΕ, προς εναρμόνιση με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. ΔΕφΠειρ 1350/2019,

σελ. 361.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Μέλος συνεταιριστικού πιστωτικού οργανισμού δεν νομιμοποιείται ενεργητικά στη διεκδίκηση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, από άδικες πράξεις και παραλείψεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, ακόμα και αν από τις πράξεις αυτές προκλήθηκε περιορισμός της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας των μελών. ΜΠρΜυτιλήνης 467/2019,

σελ. 336.

ΤΕΚΝΑ

Οικογενειακό Δίκαιο. Επιμέλεια ανήλικου τέκνου. Οριστική αφαίρεση επιμέλειας από την μητέρα και αντίστοιχα ανάθεση της στον παππού και την γιαγιά από την μητρική γραμμή. Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Περιπτώσεις κακής άσκησης του λειτουργικού δικαιώματος της γονικής μέριμνας. ΜΠρΠειρ 3743/2019,

σελ. 323.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν 3869/2010, οι μηνιαίες καταβολές πρέπει να είναι ίσες με το ποσό του ανταλλάγματος, που θα επιτυγχανόταν από την αναγκαστική εκποίηση της κατοικίας του οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης δεν δύναται να πραγματοποιεί καταβολές, κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν 3869/2010, τότε θα οριστούν μόνο καταβολής στα πλαίσια του άρθρου 9 παρ. του Ν 3869/2010, προς διασφάλιση της ικανοποίησης των πιστωτών. ΕιρΝίκαιας 518/2019,

σελ. 340.