Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ISSN:
Έτη: 13
Τεύχη: 51
Άρθρα: 842

I. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία

Μετά την 1.1.2016, ο ανακόπτων δεν δύναται να ζητήσει την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή του, αλλά μόνο μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης επ’ αυτής και την άσκηση ενδίκου μέσου. Μοναδική περίπτωση κατά την οποία δύναται ο ανακόπτων να ζητήσει την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης από το δικαστήριο στο οποίο άσκησε την ανακοπή του και πριν την έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής, είναι στις περιπτώσεις της άμεσης εκτέλεσης. Για την επιδίωξη αναστολής, κατ’ άρθρο 731 ΚΠολΔ (ορ. 11/2017 απόφαση Συμβουλίου του Αρείου Πάγου), πρέπει να αποδεικνύεται ότι παρά την επιδειχθείσα πρόνοια του οφειλέτη, δεν αφήνεται περιθώριο σε αυτόν να αντιδράσει, εντός διαστήματος που θα ήταν τούτο εφικτό, με άσκηση ανακοπής και ύπαρξη αποτελέσματος επ’ αυτής. ΜΠρΑθ 914/2020

Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2008