Δικαστική προστασία. Έφεση σε φορολογικές και τελωνειακές διαφορές. (Παρατηρήσεις: Π. Πετρόπουλος). ΣτΕ 752/2018

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2020, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Σαρπ Εισηγητής: Ι. Δημητρακόπουλος Δικηγόροι: Α Αργυριάδης, Δ. Γάκη (ΝΣΚ) Δικαστική προστασία. Έφεση σε φορολογικές και τελωνειακές διαφορές. Όρος του παραδεκτού περί καταβολής του 50% του οφειλόμενου, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, κυρίου φόρου, δασμού ή τέλους (άρθρο 93 παρ. 3 ΚΔΔ). Αναλογικό παράβολο και βάση υπολογισμού του (άρθρο 277 ΚΔΔ). Έννοια ποσού της διαφοράς για το παραδεκτό της αίτησης αναιρέσεως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53 του ΠΔ 18/1989. 2. (...) Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του ΠΔ 18/1989, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν 3900/2010, «δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ (...). Κατά την έννοια των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 4, όταν με την ένδικη πράξη της τελωνειακής αρχής επιβλήθηκαν στον προσφεύγοντα, ως υπαίτιο λαθρεμπορίας, αφενός οι αναλογούντες στο αντικείμενό της δασμοί ή/και φόροι (όπως είναι το τέλος ταξινόμησης) και, αφετέρου, πολλαπλό τέλος, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, για τον υπολογισμό του ποσού της διαφοράς συναθροίζονται τα δυο ποσά, λαμβανομένου υπόψη ότι το πολλαπλό τέλος δεν συνιστά «προσαύξηση» φόρου ή «πρόσθετο φόρο», ανέρχεται, κατά το νόμο, τουλάχιστον στο τριπλάσιο των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.