Πλειστηριασμός πλοίου. Περιεχόμενο αναγγελίας σε πλειστηριασμό πλοίου. Για προνομιακές απαιτήσεις πρέπει να περιέχεται αίτημα για προνομιακή κατάταξη. ΜΠΕφΠειρ 248/2020 (Τμήμα Ναυτικών Διαφορών)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2020, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Θ. Καρακατσάνης Δικηγόροι: Κ. Γκιουλιστάνης, Δ. Βολτής (ΝΣΚ), Ε. Γιαννιώτη, Σ. Λύρας, Μ. Σταμούλη, Γ. Δάρα, Ι. Βρέλλος Πλειστηριασμός πλοίου. Περιεχόμενο αναγγελίας σε πλειστηριασμό πλοίου. Για προνομιακές απαιτήσεις πρέπει να περιέχεται αίτημα για προνομιακή κατάταξη. Πλειστηριασμός πλοίου. Τέλη και δικαιώματα της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για ελλιμενισμό και αυθαίρετη παραμονή πλοίου σε αυτήν. Μη προνομιακός χαρακτήρας αυτών κατά το άρθρο 205 ΚΙΝΔ. Περιεχόμενο αναγγελίας σε πλειστηριασμό πλοίου. Για προνομιακές απαιτήσεις πρέπει να περιέχεται αίτημα για προνομιακή κατάταξη. Ενόψει του ότι η αναγγελία αποτελεί την πρώτη επιθετική, εξώδικη διαδικαστική πράξη και το αρχικό δικόγραφο με το οποίο εισάγεται στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα της κατάταξης η απαίτηση του αναγγελλομένου δανειστή, στο περιεχόμενο δε του αναγγελτηρίου οφείλουν να απαντήσουν με τις παρατηρήσεις τους και την ανακοπή ο οφειλέτης, ο επισπεύδων και οι άλλοι δανειστές που έχουν αναγγελθεί και με βάση το περιεχόμενο αυτό ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και το δικαστήριο της ανακοπής να προβούν στην κατάταξη ή στην απόρριψη της αναγγελθείσας απαίτησης, το αναγγελτήριο, πρέπει να παρέχει στο μεν οφειλέτη και στους άλλους δανειστές τα απαραίτητα για την άμυνά τους στοιχεία, στο δε υπάλληλο του πλειστηριασμού τις προϋποθέσεις για να μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα και βασιμότητα της απαίτησης. Μεταξύ των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.