ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2020, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κατά συναυτουργργία. Εγκλωβισμός ναυτικού από λαμαρίνα. Απουσία αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ παράλειψης και θανάτου. Αθώοι ομόφωνα ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, αφού δεν αποδείχθηκε αμελής συμπεριφορά εκ μέρους των κατηγορουμένων και ούτε αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ επελθόντος θανάτου και της αποδιδόμενης αξιόποινης συμπεριφοράς. ΤρΕφΠλημΠειρ 1091/2019,

σελ. 273. (Παρατηρήσεις: Κωνσταντίνα X. Λύρη).

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το έννομο συμφέρον αποκλεισθέντος διαγωνιζόμενου προς αποκλεισμό των λοιπών μετεχόντων. Η ενωσιακή και εθνική νομολογία σε μια δυναμική διαδρομή, του Μιχαήλ Διαθεσόπουλου,

σελ. 196.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Δυσφήμηση- ως αστικό αδίκημα. Η δυσφήμηση θεμελιώνεται υποκειμενικά και σε απλή αμέλεια του δράστη. Άρση του άδικου χαρακτήρα της δυσφήμησης κατ’ άρθρο 367 ΠΚ. Δυσφήμηση διά του τύπου με δημοσίευμα ανώνυμου συντάκτη σε εφημερίδα. Ευθύνη του ιδιοκτήτη του εντύπου, του εκδότη και του διευθυντή της εφημερίδας. ΠΠρΑθ 3033/2019,

σελ. 243.

ΔΩΡΕΑ

Προϋποθέσεις εγκυρότητας νόμιμης ανάκλησης δωρεών λόγω αχαριστίας και λόγω μη εκτέλεσης του τρόπου υπό τον οποίο αυτές συστήθηκαν. Με τη γενόμενη νόμιμη και έγκυρη ανάκληση των δωρεών λόγω αχαριστίας και λόγω μη εκτέλεσης του τρόπου υπό τον οποίον ταύτες συστήθηκαν, η εναγομένη πλέον διατηρεί εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας του αμέσως ανωτέρω διαμερίσματος χωρίς νόμιμη αιτία (αιτία που έληξε, ΑΚ 904 επ.). ΠΠρΠειρ 1140/2020,

σελ. 222.

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Διακεκριμένη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Δεν γίνεται κατηγορία σε βάρος της κατηγορουμένης για την πράξη της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης με μεθοδευμένη πρόκληση ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος. ΣυμβΠλημΧαν 136/2018,

σελ. 276.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την επιμέλεια ανηλίκου. Ανάθεση της (συν)επιμέλειας του τέκνου σε αμφότερους τους γονείς τους, με τον οποίο θα διαμένει ανά 15νθήμερο, και καθορισμό της επικοινωνίας του με τον γονέα, για το διάστημα, που θα διαμένει με τον άλλον γονέα. ΜΠρΠειρ 1274/2020,

σελ. 231. (Παρατηρήσεις: Αρ. Χαρίτος).

ΚΤΗΜΑΤΟΛOΓΙΟ

Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής. Αίτηση - προσφυγή διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων που εισάγεται, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, και αφορά την επίλυση ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης και όχι απλά τη διόρθωση εκείνων των στοιχείων της κτηματολογικής εγγραφής που αφορούν στο εμβαδόν του ακινήτου, στις πλευρικές διαστάσεις και στο σχήμα του σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και τους τίτλους κτήσης είναι απαράδεκτη. Η αιτούμενη διόρθωση μπορεί να διαταχθεί μόνο κατόπιν αμετάκλητης απόφασης του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, που δικάζει επί αναγνωριστικής αγωγής, κατά την τακτική διαδικασία, και όχι με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. ΑΠ 1104/2019,

σελ. 235.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ

Η αστική ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για θάνατο ή (σωματικό) τραυματισμό επιβάτη κατά τη Διεθνή Σύμβαση του Μόντρεαλ (Ν 3006/2002). Ταυτόχρονα μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των προϋποθέσεων εφαρμογής της, του Εμμανουήλ Ν. Παπαχρονόπουλου,

σελ. 213.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Εφόσον η καταγγελία είναι άτυπη και η πληρεξουσιότητα που χορηγείται για την άσκησή της είναι επίσης άτυπη (άρθρο 217 παρ. 2ΑΚ). Επί νομικών προσώπων την πληρεξουσιότητα δίνει εκείνος που για κάθε συγκεκριμένη δικαιοπραξία έχει το δικαίωμα εκπροσώπησής τους. ΠΠρΠειρ 1990/2020,

σελ. 228.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Πλειστηριασμός πλοίου. Περιεχόμενο αναγγελίας σε πλειστηριασμό πλοίου. Για προνομιακές απαιτήσεις πρέπει να περιέχεται αίτημα για προνομιακή κατάταξη. ΜΠΕφΠειρ 248/2020,

σελ. 251.

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα χρεών χρέη που προέρχονται από αδικήματα φοροδιαφυγής, ανεξάρτητα από το ποσό τους- αυτεπάγγελτη εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου, ακόμη και σε περίπτωση μη εμφάνισης του αναιρεσείοντος. ΑΠ 389/2020,

σελ. 258. (Παρατηρήσεις: Λιάνα Γ. Τσάκωνα).